TAIMI Betaalde servicevoorwaarden

Ingangsdatum: 3 juni, 2021

Taimi's betaalde servicevoorwaarden beslaan een integraal gedeelte van de Taimi's voorwaarden en vullen deze aan zoals hieronder aangegeven.

De app is gratis te downloaden en te gebruiken. Taimi (of "wij") bieden ook een optioneel abonnementspakket aan, Taimi Premium. Taimi Premium biedt een pakket aan permanente en te verbruiken premium-functies (regenboog-likes, terugdraaiers, munten en cadeautjes, etc.) als aanvulling op het gebruik van de basisfuncties.

TAIMI Premium

Taimi Premium heeft ook een aantal premium-functies (Premium filters, 'zie wie jou bezoekt', 'krijg betere matches', onbeperkte likes, profielvoorkeuren, aanpasbare locatie, etc.) en helpt de gebruiker om sneller op te vallen.

 • De kosten van het optionele Taimi Premium abonnement zijn beschikbaar op het abonnementscherm in de applicatie, alsmede in de relevante store. Betaling vindt plaats middels je iTunes/Play Market account na bevestiging van de aanschaf.
 • Alle prijzen kunnen zonder melding vooraf worden veranderd door Taimi naar eigen oordeel.
 • Als je voor een abonnement betaalt en je dit niet ten minste 24 uur vóór het einde van de abonnementsperiode opzegt, zal je abonnement automatisch verlengd worden aan het einde van elke periode voor opeenvolgende periodes met dezelfde duur als het oorspronkelijk gekozen abonnement. Je account zal in rekening worden gebracht voor de vernieuwing binnen 24 uur voorafgaand aan het aflopen van de proefperiode.
 • Je kunt je abonnement beheren en op ieder moment automatisch verlengen uitzetten via je iTunes / Google Play Accountinstellingen na je aankoop.
 • Alle ongebruikte, verbruikbare premium-functies zullen verloren gaan aan het einde van je abonnementsperiode.
 • Elk ongebruikte deel van je gratis proefperiode, als dat aangeboden wordt, zal verloren gaan als je een Taimi XL abonnement koopt.
 • Voor alle vergoedingen en kosten is geen terugbetaling mogelijk en er is geen terugbetaling of kredietverschaffing voor welke deels gebruikte betaalde dienst dan ook (inclusief gedeeltelijk gebruikte abonnementsperiodes) behalve in gevallen die (i) expliciet worden gemeld in de gebruikersvoorwaarden, (ii) waarbij de wet dat anderszins vereist en (iii) als het Taimi's eigen keuze is om dat te doen.

GRATIS TAIMI XL PROEFABONNEMENT

Als de gebruiker geen intentie heeft om een Taimi Premium abonnement te kopen, kan de gebruiker ook de premium-functies proberen door de Taimi Premium gratis proefperiode te activeren. Gebruikers die de gratis proefperiode Taimi Premium activeren, ontvangen dezelfde voordelen als Taimi Premium gebruikers, inclusief alle te gebruiken functies, behalve boosts.

 • Door een gratis proefabonnement te nemen op Taimi Premium gaat de gebruiker automatisch akkoord met het abonneren op Taimi Premium aan het einde van de proefperiode, tenzij de gebruiker het abonnement minstens 24 uur vóór het einde van de Taimi Premium proefperiode opzegt (het type pakket en de frequentie van het automatisch verlengen staan vermeld op het promo-scherm).
 • Als een gebruiker zich abonneert op een gratis Taimi Premium proefabonnement en niet tenminste 24 uur voor het beëindigen van de proefperiode het abonnement opzegt, zal diegene automatisch een rekening krijgen voor een Taimi Premium-abonnement, afhankelijk van op welke Taimi Premium proefperiode de gebruiker een abonnement heeft genomen. Het account van de gebruiker zal in rekening worden gebracht voor de verlenging van het abonnement 24 uur voor het einde van de gratis proefperiode.
 • Elk ongebruikte deel van verbruikbare functies gaan verloren aan het einde van de gratis proefperiode.
 • Elk ongebruikte deel van een gratis proefperiode, als deze aangeboden wordt, gaat verloren als je een abonnement neemt op Taimi Premium of het Taimi Premium proefabonnement opzegt.
 • Je kunt een gratis proefabonnement op elk moment opzeggen in je iTunes of Google Play account, in overeenstemming met de iTunes of Google Play gebruiksvoorwaarden.
 • Gratis proefperiodes kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. Ieder toekomstig abonnement op een gratis proefperiode zal resulteren in het in rekening brengen van kosten voor een abonnement direct na bevestiging.

VERBRUIKBARE PREMIUMFUNCTIES

Volgend op de aankoop van een abonnement of de activering van een gratis proefabonnement, krijgen Taimi Premium gebruikers een set verbruikbare Taimi Premium functies. Als een gebruiker een aantal verbruikbare functies heeft opgemaakt voor het einde van de abonnementsperiode, is er de mogelijkheid om meer premium-functies te kopen.

 • De kosten van de verbruikbare Taimi Premium functies zijn beschikbaar op het abonnementsscherm in de applicatie, alsmede in de relevante store.
 • Kosten en types verbruikbare premium-functies kunnen onderhevig aan verandering zijn zonder waarschuwing en kosten de huidige prijzen, die jou bekend zullen worden gemaakt wanneer je afrekent.
 • Verbruikbare premium-functies kunnen niet gekocht worden buiten het Taimi XL abonnement of gratis proefabonnement om, behalve boosts die op ieder moment door elke gebruiker aangeschaft kunnen worden en tenzij anders besloten door Taimi.
 • Verbruikbare premium-functies worden toegevoegd aan verbruikbare functies die reeds bij het Taimi XL abonnement of gratis proefabonnement inbegrepen zijn.
 • Taimi XL abonnement heeft een vastgesteld aantal premium-functies. Het aantal verbruikbare premium-functies vernieuwt automatisch zodra het abonnement is verlengd zonder extra betaling bovenop de Taimi Premium abonnementsprijs.
 • Elk ongebruikte deel van de verbruikbare premium-functies zal verloren gaan aan het einde van het abonnement of de gratis proefperiode.
 • Voor alle vergoedingen en kosten is geen terugbetaling mogelijk en er is geen terugbetaling of kredietverschaffing voor welke deels gebruikte betaalde dienst dan ook (inclusief gedeeltelijk gebruikte abonnementsperiodes) behalve in gevallen die (i) expliciet worden gemeld in de gebruikersvoorwaarden, (ii) waarbij de wet dat anderszins vereist en (iii) als het Taimi's eigen keuze is om dat te doen.

MUNTEN EN CADEAUTJES; DIAMANTEN

De diensten die Taimi te koop aanbiedt kunnen ook munten en cadeautjes omvatten; dit zijn digitale elementen van de gebruikersinterface (een set van plaatjes en knopjes) waar leden interactie mee kunnen hebben. Je kunt munten gebruiken om cadeautjes naar andere leden te sturen, als een manier om je waardering te uiten of omdat je ze leuk vindt of om gewoon hun aandacht te krijgen.

Diamanten worden niet te koop aangeboden; ze zijn een soort waarderingspunten die aan Taimi en de leden je algehele bijdrage aan de app en Taimi-gemeenschap tonen. Dit betekent dat je diamanten niet kan kopen of anderszins gebruiken vanwege hun niet-onderhandelbare aard. We verwijzen je naar onze Taimi Streaming- en Beloningsvoorwaarden voor extra informatie over hoe en waarom je diamanten zou kunnen verzamelen.

Ondertussen, bestaande uit een stukje code en plaatjes, zijn munten, cadeautjes en diamanten intellectueel eigendom van Taimi en worden verspreid door ons onder licentie om onze gebruikerservaring te verbeteren (de "gelicentieerde inhoud"). Taimi is de enige eigenaar van zulke intellectuele eigendommen en het recht op zulke intellectuele eigendommen.

Door munten te kopen, krijgt de gebruiker een gelimiteerd herroepbare, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare wereldwijde licentie voor toegang tot en gebruik van de munten als onderdeel van de dienst om te communiceren met unieke elementen van de gebruikersinterface (de 'geschenken'-knoppen), om te communiceren met andere leden in een effectievere manier. Met het ontvangen van de eerste diamant, krijg je een gelimiteerde, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare wereldwijde licentie voor toegang tot en gebruik van de diamant-iconen als onderdeel van de Service om andere leden je waarderingspunten te tonen en getoond te worden in de waarderingslijst. Elk ander gebruik van gelicentieerde content is streng verboden.

Munten en diamanten worden weergegeven voor gebruikers als kleine plaatjes binnen de gebruikelijke gebruikersinterface van de dienst en cadeautjes als een set verscheidene knopjes, die leden in staat stellen om het hiervoorgenoemde doel te bereiken en met elkaar te communiceren. Als een gebruiker drukt op een 'cadeau'-knop, kan een andere gebruiker dat zien en er mogelijk aandacht aan schenken, wat kan leiden tot een gesprek met de 'drukker'.

De gelicentieerde content heeft geen cash-equivalent, monetaire of andere waarde en vertegenwoordigt geen valuta of eigendomschap van welk type dan ook. De gelicentieerde content kan en mag niet verkocht worden of anderszins worden overgedragen aan derde partijen, inclusief andere gebruikers en andere leden, kan niet gebruikt worden buiten de Taimi-dienst en kan niet geruild worden voor geld, enige goederen of diensten of wat dan ook maar waarde heeft voor welke persoon dan ook. Noch de leden noch andere gebruikers hebben eigenaarschap of monetaire belangen bij de gelicentieerde content, die onderdeel blijft van Taimi's intellectueel eigendom. Gebruikers kunnen geen terugbetaling krijgen voor de gelicentieerde content vanwege de digitale aard. De gelicentieerde content wordt volledig gebruikt door jou nadat je er toegang toe hebt aangeschaft en het aan jou getoond wordt door de dienst. Je kan de gelicentieerde content niet kopen, verkopen of ruilen (inclusief voor geld of andere type genoegdoening of spullen van waarde binnen of buiten de Taimi-dienst). Taimi en gebruikers erkennen dat pogingen tot zulke transacties nietig zullen zijn.

Om misverstanden te voorkomen, de gelicentieerde content vertegenwoordigt geen waarde in welke valuta dan ook en geldt ook niet als vervanging voor valuta. Noch Taimi of welke persoon of entiteit dan ook heeft enige plicht om de gelicentieerde content te ruilen voor wat van waarde dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, echte valuta.

Taimi behoudt zicht het recht voor om de gelicentieerde content aan te passen naar het haar goeddunkt. Zulke besluiten hebben mogelijk invloed op de gelicentieerde content door het meer of minder schaars, effectief, gewild of functioneel te maken. Taimi behoudt zicht het recht voor om een licentie of te staken of te beëindigen en het gebruik van de gelicentieerde content onmiddellijk te beperken, voor welke reden dan ook, naar haar eigen goeddunken, zonder waarschuwing vooraf en zonder aansprakelijk te zijn.

Het is verboden om het volgende uit te voeren of te vragen naar: (a) uitwisseling van gelicentieerde content voor geld, donatie of enige andere waarde; (b) verzoek om geld, donatie of enige andere waarde voor de gelicentieerde content; (c) het verstrekken van of het aanvragen van items, inclusief maar niet beperkt tot koopwaar, diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële dating, gunsten, privégesprekken, enz. die een persoon kan associëren met een geldwaarde in ruil voor de gelicentieerde content.

Als je Taimi-profiel is verwijderd (door jou of door Taimi), geblokkeerd is of de dienst niet gebruikt wordt voor meer dan zes maanden, wordt het recht om de dienst te gebruiken van je afgenomen. Je hebt geen recht op vergoeding of terugbetaling voor de periode waarin je niet de gelicentieerde content of Taimi XL hebt hebt gebruikt.

Door te starten met het gebruik van de dienst, gaat de gebruiker automatisch akkoord met de Taimi betaalde diensten voorwaarden, en de gebruikersvoorwaarden.

Met alle persoonlijke data wordt omgegaan in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Taimi's privacybeleid. Meer info kan hier worden gevonden: https://taimi.com/privacy-policy.

Extra informatie over de gebruiksvoorwaarden van de applicatie, inclusief gedetailleerde abonnementsvoorwaarden, kan hier gevonden worden: https://taimi.com/terms.

Als je vragen hebt over het abonnement, neem dan contact op met onze klantenservice via support@taimi.com

Download Taimi gratis