Waar staat LGBTQ+ voor?

LESBIAN: vrouwen die zich seksueel, romantisch, lichamelijk en/of spiritueel aangetrokken voelen tot andere vrouwen.


GAY: verwijst meestal naar mannen die zich aangetrokken voelen tot mannen in romantische, erotische en/of emotionele zin. 

Niet alle mannen die zich bezighouden met seksueel gedrag van dezelfde sekse identificeren zich echter als homo. Daarom moet deze term met voorzichtigheid worden gebruikt.BISEXUELE: Een persoon die seksuele, romantische, lichamelijke en/of geestelijke aantrekking ervaart tot meer dan één sekse, niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde moment, op dezelfde manier of in dezelfde mate.


TRANSGENDER: Een persoon wiens gevoel van persoonlijke identiteit of geslacht niet overeenkomt met het geslacht dat hem of haar bij de geboorte is toegewezen of die niet voldoet aan genderstereotypen. Seksuele geaardheid varieert en is niet afhankelijk van genderidentiteit.


QUEER: een veelzijdig woord dat op verschillende manieren wordt gebruikt en voor verschillende mensen verschillende dingen betekent.


VRAAGD: een persoon die onzeker is over zijn of haar genderidentiteit en/of seksuele geaardheid en/of deze aan het onderzoeken is.


+: Alle anderen op het gender- en seksuele-identiteitsspectrum, evenals bondgenoten.  


LGBTQI ALLY: Iemand die de confrontatie aangaat met heteroseksisme, anti-LGBTQIA vooroordelen, heteroseksuele en cisgender voorrechten in zichzelf en anderen; gelooft dat heteroseksisme, homofobie, bifobie, en transfobie sociale rechtvaardigheidsproblemen zijn.


🌈

Download Taimi gratis