Hoe kan ik een reactie melden?

Om een opmerking over een Livestream te melden, klikt u op de opmerking. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd het rapport te bevestigen.


Om een reactie op Digest te melden, houdt u de reactie die u wilt melden ingedrukt. Een pop-up venster verschijnt, waarin u wordt gevraagd het rapport te bevestigen.


Dank je voor het gebruik van Taimi! 🌈

Download Taimi gratis